Mediátor képzés, mediációs képzés

A mediáció jelentése és a szó eredete

|
2017. december 2. - 13:10

A mediáció a latin ’mediare’ szóból származik, amelynek jelentése ‘középen állni, egyeztetni, közbenjárni vagy békéltetni’. A magyar – jogszabályokban található – fordítása, a közvetítés, nem felel meg pontosan a jelzett fogalomnak. De akkor mit is jelent pontosan ez a szó?

Több mint közvetítés

Ha az egymást már ismerő felek konfliktusba kerülnek, akkor előfordul, hogy közöttük kommunikációs zavar lép fel. Nem tudnak érdemben beszélni a köztük kialakult vitahelyzetről – ha egyáltalán szóba is állnak egymással. Ilyenkor szükség lehet egy mediátorra, egy semleges harmadik félre, aki megpróbálja helyreállítani a megszakadt kommunikációt, és ezen keresztül eljuttatni a résztvevőket egymás szempontjainak megismeréshez. Ezt a folyamatot nevezzük mediációnak, ami lényegesen többet jelent, mint a ’közvetítés’ fogalma. A közvetítés alapvetően nem a mediáció szó magyar fordítása, hanem a mediáció módszerének jogi jellegű eljárásokban való alkalmazását jelenti.

A mediációról ingyenesen letölthető minikönyvemben is megtudhat további információkat:

Mediáció jelentése

A mediáció évszázadai

Az emberiség története során mindig is kialakultak konfliktusos helyzetek. Ezeket az ősember egyszerűen megoldotta, általában az észérveket mellőzve az “erősebb győz” elv alapján kezelte a vitás eseteket. A törzsi társadalmak megjelenésével azonban szükségessé vált egy sokkal kulturáltabb megoldás. Ilyenkor gyakran a „nagy öregek” bölcsességét hívták segítségül, hogy megoldódjon a felmerülő probléma.

Ez a békítő szerepkör egyre fontosabbá vált, néhány évszázad múlva már a nemzetközi konfliktusok megoldásakor is hasznosnak bizonyult. A 19. században többször is sikeresen alkalmazták a mediációt, aminek hatására a nemzetközi diplomáciai tevékenység alapjává vált. A 20. századtól pedig egyre elterjedtebbé vált az alternatív vitarendezés.

Magyarországon a kétezres évek elején jelent meg és vált egyre népszerűbbé. Ennek eredményeként ma már több képzést és kiváló szakembert tudhatunk magunkénak.

A mediáció lényege, hogy az egymást ismerő felek között kialakult konfliktust egy harmadik, semleges fél segíti megoldani. Ez a békéltető szerepkör már az első évszázadokban megjelent, és a sikerességének köszönhetően ma már világszerte elterjedt.