Mediátor képzés, mediációs képzés

A mediáció története

|
2017. december 4. - 03:33

Számtalan ősi közösségben, kultúrában ismert volt az, hogy az egymással vitában álló felek között egy külső harmadik személy közvetített és segített rendezni a felmerült vitás ügyeket. Volt, ahol tanítók, vallási személyek látták el ezt a feladatot, máshol a nagy öregek, tehát a törzs legidősebbjei.

Mediáció az őszi közösségben

(Viták az ősi közösségben is kialakultak, így természetes, hogy a “békítés” is megjelent e csoportokban.)

A XIX. században, Amerikában kezdődött a „mediáció” mint konfliktuskezelő módszer újkori alkalmazása, majd a múlt században, főleg a második világháború után egyre inkább népszerűvé vált.

Mígnem a 80-as, 90-es években kezdetben az angolszász országokban, majd Európa nagy részén is elterjedt az alkalmazása, és hazánkban is lassan teret nyert, bár jogi szabályozása csak a 2000-es években történt meg. 2000-ben megalakult az Országos Mediációs Egyesület (OME), illetve 2002-ben megszületett a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény.

2007-től lehetségessé vált a büntetőeljárásban, bizonyos ügyekben a jóvátételi mediáció. Azokban az ügyekben kell alkalmazni, amelyeket a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) alapján az ügyész, illetőleg a bíróság közvetítői eljárásra utalt. Az eljárást a büntető ügyekben eljáró bíróság, illetőleg ügyész székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálat, vagy e szervvel szerződésben álló ügyvéd folytatja le.

A közvetítők képzésének követelményeit és továbbképzésben való részvételi kötelezettségét a 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet írja elő, amely részletesen szabályozza, hogy milyen követelményeket kell teljesíteni a mediátorrá váláshoz, illetve hogyan lehetséges a szükséges továbbképzéshez kreditpontokat gyűjteni.

Jelenleg Magyarországon a mediáció mint konfliktuskezelő eljárás iránt érdeklődők száma fokozatosan nő. És bár Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz képest hazánkban még több mint 10-15 év elteltével sem honosodott meg teljesen e módszer, mégis egyre többen kívánják megtanulni képzéseken a mediáció rejtelmeit, így hazánkban e konfliktuskezelési módszer további térnyerése várható.