Mediátor képzés, mediációs képzés

Mediáció fogalma

|
2012. november 12. - 11:56

Hogy mit is jelent az, hogy a mediáció?

Íme egy gyors, 1 perces képzés a mediáció fogalmáról:

  • A mediáció a latin „mediare” szóból származik. Jelentése: középen állni, egyeztetni, közvetíteni, békéltetni.
  • A mediáció egy olyan konfliktus-kezelési módszer, amelyben egy kívülálló fél, a mediátor kommunikációs technikák alkalmazásával hozzásegíti a vitában álló feleket a közöttük felmerülő problémák átbeszéléséhez, azok együttműködésen alapuló megoldásához.
  • A mediátor feladata, hogy támogassa a felek közötti vita megoldását, az általuk kölcsönösen elfogadható megoldások észrevételét és kidolgozását. A mediátor nem ad tanácsot, nem tesz javaslatot és nem dönt a felek helyett. A konfliktus megoldását a felekre bízza.
  • A mediátor pártatlan félként a felek kommunikációjának irányításáért, a folyamat szakszerű lefolytatásáért felel, a megoldásért nem. Azt a felekre bízza. Mert a tapasztalatok szerint a felek saját maguk erejéből és saját ötleteikből tett vállalásaikat, megoldásaikat, ígéreteiket biztosabban megtartják.

Ez egy új módszer?

A válasz: igen is, és nem is.

A mediáció bizonyos szempontból nem egy új módszer. Mediáció azóta létezik, amióta emberek között viták alakulnak ki. Gyökerei tradicionális közösségekből erednek, ahol a konfliktusok feloldásának mindennapi eszközeként használták. Az ősi Kína, az ókori Görögország, az afrikai törzsek kultúrájában is találunk arra példát, hogy a vitázó felek konfliktusaikat egy kívülálló harmadik személy segítségével, de maguk oldják meg.

A mediáció tehát nem új módszer, már csak abból a szempontból sem, hogy az általa alkalmazott módszereket, mediátori készségeket sokunk megtanulta és használja emberi kapcsolataiban annak ellenére, hogy tudnánk, hogy éppen mediálunk.

A módszer ugyanakkor új köntösben a XX. század második felében indult hódító útjára nemzetközi, európai és magyar viszonylatokban. Az USA-ban az 1960-as évek elejétől, Nyugat-Európában a 1980-as években jelent meg, Magyarországon pedig a kilencvenes évek közepétől vált ismertté a módszer szellemisége.