Mediátor képzés, mediációs képzés

Akkreditált mediátor képzés. Mit is jelent ez?

|
2014. november 12. - 12:20

Képzés választásakor fontos arra felfigyelnünk, hogy a magyarországi képzőintézmények  előszeretettel hangsúlyoznak egyfajta diploma jelleget „államilag elismert” „államilag akkreditált” jelző használatával képzéseik leírásakor. De mit is jelent valójában az akkreditáció mediátor képzések esetén?

Egy képzés akkreditációja azt jelenti, hogy valamely szervezet minőségileg megvizsgálja a képzés teljes programját és egyéb feltételeit, és ha az bizonyos feltételeknek megfelel, úgy a képzést akkreditálja, azaz tanúsítja a feltételeknek való megfelelést.

Mediátorképzés választása esetén a legtöbb képzőintézménynél kétféle akkreditációval találkozhatunk:

Mediátor képzések akkreditációja

1) Igazságügyi Minisztérium akkreditációja

Ez az „akkreditáció” fontos. Azt jelenti, hogy a Igazságügyi Minisztérium a képzés tematikája illetve oktatójának személye alapján a képzést olyan képzésnek tartja, amely alapján lehetőség van a közvetítői névjegyzékbe bekerülni. (Ugye e névjegyzék szerepéről és határairól már többször is szót ejtettünk!)

A képzek leírásában ezzel úgy találkozhatunk sokszor, hogyaz oktató jelzi magáról, hogy az IM által elfogadott mediátor oktató/kiképő tréner.

2) FAT (felnőttképzési) akkreditáció

Ez az akkreditáció viszont igencsak megtévesztő. Magyarországon létezik ún. felnőttképzési akkreditáció (újabb nevén felnőttképzési engedély), amelynek lényege abban áll, hogy ún. felnőttképzési szakértők bevizsgálják a képzést abból a szempontból, hogy az adott képzés személyi (oktatói) és tárgyi (helyszín, oktatói eszközök, nyilvántartások) szempontból megfelelő minőségű-e. Ez minden esetben formai, tehát nem tartalmi minőségi ellenőrzés.

Ez az akkreditáció nem emeli a képzés szakmaiságát, nem biztosítja, hogy jobb mediációs módszereket tanulunk, és ami a legfontosabb: nem lesz elfogadottabb vagy diplomaértékűbb a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány! (Általában annyiban jelent különbséget, hogy aki a képzés díját el akarja számolni a vállalkozásában, az nem igényelheti vissza a képzési díjból az áfát, mert az ilyen képzések díja áfamentes.)