Mediátor képzés, mediációs képzés

Mit jelent az, hogy egy mediátorképzés akkreditált?

|
2017. december 4. - 08:20

Az akkreditáció nem más, mint egyfajta tanúsítás, elismerés azzal kapcsolatban, hogy egy adott szervezet vagy intézmény bizonyos tevékenység folytatására (részletesen meghatározott feltételek szerint) alkalmas. E szervezet akkreditációja valamely független minősítő intézmény által történhet.

Egy képzési intézmény akkreditációjának a lényege pedig azt jelenti, hogy egy független szervezet tanúsítja, ezáltal garantálja, hogy az intézmény, illetve az általa nyújtott program olyan képzést ad, amely a jogszabályban rögzített előírásokkal, szabványokkal összhangban van, minősége elismert és megfelelő. Hazánkban mind a felsőoktatási, mind pedig a felnőttképzési intézmények akkreditációja jelen van.

1) Magyarországon tehát létezik a felnőttképzési törvény szerinti, ún. felnőttképzési akkreditáció, amelynek lényege, hogy szakértők vizsgálják az adott képzés személyi és tárgyi feltételeit. Hazánkban a felnőttképzés akkreditációját a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) végzi, illetve jogszabályváltozás miatt a 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lépett.

Felnőttképzési engedély

(A felnőttképzési akkreditációról részletesen is írok az oldal alján ingyenesen letölthető könyvemben.)

2)A köznyelvben elterjedt, úgynevezett „IM akkreditáció” alatt pedig az alábbi jelentés értendő: csak azokat a személyeket veszik fel az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékébe, akik olyan képzésen végeztek, amely megfelel a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendeletnek.

A képzőintézmények részéről egyre gyakoribb jelenség, hogy a képzésük neve mellett az ilyen típusú „akkreditáció” meglétét kihangsúlyozzák. Ez a nem valódi „akkreditáció” önmagában azonban nem jelent külön szakmai szintet vagy felsőfokú tanúsítást.