Mediátor képzés, mediációs képzés

A mediáció jogi szerepe

|
2017. március 15. - 23:45

Több szempontból figyelmet érdemlő tény, hogy a mediáció a múlt század 80-as, 90-es éveitől kezdve Magyarországon is megjelent, mindinkább előtérbe került, és egyre ismerősebben csengett még a nem jogász végzettségűek számára is.

Jogi szempontból mindenképpen nagyon előnyös az elterjedése azáltal, hogy a legmagasabb jogszabályi szinten, törvényben került szabályozásra a közvetítői tevékenység (2002. évi LV. törvény), így hazánkban is megnyíltak a kapuk a módszer előtt:

A mediáció jogi háttere

Másrészt vitathatatlan előnye, hogy a bírósági út mellett egy másik alternatívát kínál a feleknek arra az esetre, ha nem tudnak egymással megállapodni, és problémájukat mégis békésen és hatékonyan kívánnák rendezni. Több jogágat érintően van erre lehetőség (polgári jog, családi jog, büntetőjog stb.) és a mediáció fogalma illetve célja is megfogalmazásra került a vonatkozó jogszabályokban.

A mediációnak elengedhetetlenül fontos jogi szerepe van azáltal, hogy amennyiben a bíróság a közvetítői eljárás során létrejött megállapodást jóváhagyja, akkor az ilyen módon létrejött egyezségnek ugyanolyan joghatásai vannak, mint egy bírói ítéletnek, és az ott foglaltak kikényszeríthetők.