Közvetítői ejárás témájú cikkek

A mediátor fizetése, díjazása

|
2017. december 4. - 07:06

A mediáció egyik kétségtelen előnye, hogy a mediációs folyamat költségei lényegesen olcsóbbak, mint a bírósági eljárás költségei. A mediátor díjazásáról már érdemes tárgyalni az előkészítő beszélgetés során a felekkel, hiszen ez számukra egyáltalán nem elhanyagolható. Ha a díjazással a felek egyetértettek, a mediációs ülésen elegendő már csak röviden megemlíteni.

Tovább...

A mediáció büntetőügyekben

|
2017. március 15. - 22:02

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a (büntetőügyekben alkalmazott) közvetítői eljárás célja, hogy a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni jogkövető magatartását elősegítse. A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a gyanúsított és a sértett között – a gyanúsított tevékeny megbánását megalapozó – megállapodás jöjjön létre. Az ügy közvetítői eljárásra utalásának a […]

Tovább...

A mediáció törvényi szabályozása az új Ptk.-ban

|
2017. március 15. - 17:07

A 2014. március 15. napjától hatályos új Polgári Törvénykönyv IV. könyve (Családjogi könyv) az alábbi esetekben rendelkezik a közvetítésről.

Tovább...

A mediáció folyamata

|
2017. március 15. - 13:21

A mediációs eljárás klasszikus értelemben több, egymástól jól elkülöníthető szakaszra bontható. Ezek: az előkészítő szakasz, a teljes mediációs ülés, végül az utánkövetési szakasz.

Tovább...

Minden, amit a közvetítői névjegyzékről tudni kell

|
2017. március 15. - 12:31

Mi az a közvetítői névjegyzék? Az igazságügyért felelős miniszter a közvetítőkről és a közvetítőket foglalkoztató jogi személyekről vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokról névjegyzéket vezet: Ez a névjegyzék számos adatot foglal magába, így többek között tartalmazza a természetes személy közvetítők személyes adatait, végzettségét igazoló oklevelének, szakvizsgájának, keltét, tudományos fokozatát, a szakmai gyakorlat időtartamát, a közvetítői […]

Tovább...

A mediáció fogalma

|
2017. március 15. - 11:10

A közvetítés fogalmát a magyar jogban általánosságban a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kttv.)  2. §-a határozza meg:

Tovább...

A mediátor nyitóbeszéde

|
2017. február 26. - 14:14

A mediátor az első közös mediációs ülésen úgynevezett nyitóbeszédet intéz a felekhez. E bevezetőnek van néhány alapvető eleme. Kiindulópontként nagyon fontos, hogy a mediátor kedvesen bemutatkozzon, majd megkérdezze, hogy a feleket hogyan szólíthatja. Ez a bizalom kialakulása miatt lényeges, hiszen az első benyomás nagyban meghatározza a felek hozzáállását a mediátorhoz, a mediáció egész folyamatához.

Tovább...

A mediáció szabályozásáról

|
2015. december 26. - 12:40

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény az eljárás fogalma mellett a közvetítők feladatát és névjegyzékének szabályozását, a működés ellenőrzését, a mediáció lefolyását, a bírósági közvetítő feladatkörét és egyéb rendelkezéseket is tartalmaz.

Tovább...

A közvetítői eljárásról (büntetőügyekben)

|
2015. december 25. - 12:30

A közvetítő eljárás viszonylag új intézmény a jogban, 2002 óra szabályozza kimondottan törvény, 2007 óta pedig egyre népszerűbb része a büntetőeljárásnak. 

Tovább...

3 hasznos tudnivaló a közvetítői névjegyzékről

|
2015. december 24. - 16:18

A közvetítői eljárást csak az arra képzett szakember végezheti, aki megtalálható a közvetítői névjegyzéken. De mit érdemes tudni erről a jegyzékről?

Tovább...